Muzeum rybactwa - o projekcie Muzeum rybactwa - historia rybactwa Muzeum rybactwa - historia stawów zatorskich Muzeum rybactwa - karp zatorski Muzeum rybactwa - zbiory Muzeum rybactwa - galeria

Zbiory Muzeum


W bieżącym roku zebrane zostały materiały mające na celu opracowanie ekspozycji muzealnej opowiadającej o historii stawó zatorskich i prowadzonej tu gospodarce rybackiej. Głównym założeniem poszukiwań było odnalezienie i ewentualne zabezpieczenie eksponatów należących do działającego obecnie w gospodarstwie na Bugaju Rybackiego Zakładu Doświadczalnego.Niestety zachowało się stosunkowo niewiele przedmiotów mogących stworzyć tego typu wystawę. Ponadto są to przednioty stosunkowo młode, a ich wiek ocenia się w większości na 20-30 lat (część z nich jest nadal w użyciu).

Wśród zgromadzonych materiałów, do których udało się dotrzeć, najwięcej zachowało się starych, często wręcz archiwalnych fotografii. Prócz tego natrafiono również na stare dokumenty dotyczące stawów zatorskich i hodowli karpia. Do spisu eksponatów dołączono również stare mapy i kartki pocztowe, znajdujące się obecnie w zbiorach Muzeum Miejskiego w Wadowicach. Niestety do wielu tego typu materiałów, znajdujących się obecnie w rękach prywatnych, nie udało się dotrzeć.

Na stronie umieszczono zdjęcia wybranych przedmiotów, tworzących wirtualną wystawę Muzeum Karpia i mogacych w przyszłości tworzyć stałą jego ekspozycję.