Muzeum rybactwa - o projekcie Muzeum rybactwa - historia rybactwa Muzeum rybactwa - historia stawów zatorskich Muzeum rybactwa - karp zatorski Muzeum rybactwa - zbiory Muzeum rybactwa - galeria

Karp Zatorski - miejsce hodowli

Produkcja Karpia Zatorskiego prowadzona jest na terenie trzech sąsiadujących ze sobą gmin położonych w zachodniej części województwa małopolskiego. Są to: Gmina Zator, Gmina Przeciszów położone w powiecie oświęcimskim oraz Gmina Spytkowice położona w powiecie wadowickim. Gminy te od 2003 roku wspólnie realizują projekt „Dolina Karpia”. Obszar geograficzny produkcji Karpia Zatorskiego obejmuje łącznie 134 km2, przy czym w największym stopniu produkcja prowadzona jest na terenie gminy Zator.

Stawy zatorskie