Muzeum rybactwa - o projekcie Muzeum rybactwa - historia rybactwa Muzeum rybactwa - historia stawów zatorskich Muzeum rybactwa - karp zatorski Muzeum rybactwa - zbiory Muzeum rybactwa - galeria

Zbiory MuzeumDokumenty archiwalne

Przywilej z 1524 r. króla Zygmunta potwierdzający przywilej Jana – księcia oświęcimskiego i zatorskiego z 1493r., sygn. Zator l, Zob. kopia przywileju z Archiwum Państwowego Kraków.

dokumenty:
1 2 3 4 5 6 7 8