Muzeum rybactwa - o projekcie Muzeum rybactwa - historia rybactwa Muzeum rybactwa - historia stawów zatorskich Muzeum rybactwa - karp zatorski Muzeum rybactwa - zbiory Muzeum rybactwa - galeria

Zbiory Muzeum

Dokumenty archiwalne

Zygmunt , król polski, dokumentem wydanym w Krakowie dnia 30 kwietnia 1524 r., potwierdza prawa miasta Zatora do połowu ryb, wynikające z dokumentu wydanego przez Jana księcia oświęcimskiego i zatorskiego, w dniu 24 czerwca 1493 r. – odpis dokumentu, brak daty odpisu prawdopodobnie przełom XVIII i XIX w.], w dokumencie wymienione m.in. stawy Sitowiec piscina nostra dicti Sitowiec, Górski piscina dicta Gorski, Chrobotek.

dokumenty:
1 2 3 4 5 6 7 8