Muzeum rybactwa - o projekcie Muzeum rybactwa - historia rybactwa Muzeum rybactwa - historia stawów zatorskich Muzeum rybactwa - karp zatorski Muzeum rybactwa - zbiory Muzeum rybactwa - galeria

Zbiory Muzeum

Dokumenty archiwalne

Zygmunt August król polski, dokumentem wydanym w Lublinie dnia 15 lipca 1659 r., potwierdza prawa miasta Zatora do targów rocznych i zwykłych oraz pozwala mieszkańcom Zatora na sprowadzanie rurami wody ze źródeł i okolicznych stawów. Na utrzymanie wodociągów przeznacza targowe z 3 targów.

Odpis dokumentu. B.d.
pocz. XIX w.

dokumenty:
1 2 3 4 5 6 7 8