Muzeum rybactwa - o projekcie Muzeum rybactwa - historia rybactwa Muzeum rybactwa - historia stawów zatorskich Muzeum rybactwa - karp zatorski Muzeum rybactwa - zbiory Muzeum rybactwa - galeria
  str.  
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
sponsorzy  

Historia rybactwa w Polsce - literatura

 • Archiwum Państwowe w Krakowie , Oddział na Wawelu, sygn. ADZ.8.
 • Archiwum Państwowe na Wawelu, syg. ADZ.8
 • Czerniecki S., Compendium ferculorum albo zebranie potraw. Lwów 1757
 • Fiszer Z.,Rybactwo. Powszechna Wystawa Krajowa 1894 r. i siły produkcyjne kraju. T.2,z.7, Lwów 1986,
 • Guziur J., Białowąs H., Milczarzewicz W., Rybactwo stawowe w stawach karpiowych, urządzeniach przemysłowych oraz małych zbiornikach śródlądowych, Warszawa
 • Heck W., Archiwa miejskie Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego. Kraków 1981
 • Koźbiał K., Wadowice na tle osad starostwa zatorskiego. Zarys dziejów do 1772 roku, Wadoviana – Przegląd Historyczno- Kulturalny, nr 3, Wadowice 1999
 • Ładowski R., Historya naturalna kraiu polskiego czyli Zbior krótki przez Alfabet ułożony, Zwierząt, Roślin, i Minerałów znayduiących się w Polsze i Litwie, zebrana z Pisarzów godnych wiary z Rękopismowi świadków oczywistych. Kraków 1804, T.I
 • Madurowicz H., Podraza A., Regiony gospodarcze Małopolski Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku, Wrocław 1958
 • Małecki J. (red) ,Lustracja województwa krakowskiego 1564, cz.1 , Warszawa 1962
 • Marczewski B., Powiat wadowicki pod względem geograficznym, statystycznym i historycznym, Kraków 1897
 • Matricularum Regni Poloniae Summaria, cz.4 nr 13922 Archiwum Państwowe na Wawelu
 • Nowicki M., O rybach dorzeczy Wisły, Styru, Dniestru i Prutu w Galicji, Kraków 1889
 • Pilat T. (red.), Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych., T.XVII, Lwów 1898
 • Rudziński E., Karp w Polsce. Gospodarka rybna, 1963, R.15, nr. 1
 • Strumieński O., O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów, także o przekopach, o ważeniu i prowadzeniu wody. Książki wszystkim gospodarzóm potrzebne. red. K. Kwaśniewska- Mżyk, Opole 1987
 • Strzelecki A., Ryby i ich hodowla s.7,Warszawa 1904
 • Szczygielski W., Z dziejów gospodarki rybnej w Polsce w XVI – XVIII wieku. Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego, T.9, z.2. Warszawa 1967
 • Urbańczyk S. (red.), Słownik Staropolski, Wrocław 1977-1981, T. VIII
 • Urbańczyk S. (red.), Rękopis Ossolińskich 653, Słownik Staropolski, T. III, z. 1, Wrocław.
 • Wojda R., Karp. Chów i hodowla. Olsztyn 2004
 • Wykazy podatkowe wsi Brzezinka , Piotrowice, Ponikiew, Stare Stawy, m. Zator, Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział na Wawelu, sygn. ADZ 209
 • Zbylitowski A., Żywot szlachcica we wsi, wyd. S.Kot. Uroki wsi i życia ziemiańskiego w poezji staropolskiej, Warszawa 1937

strony:

1 2 3 4 5 6 7 8